Frederiksborg Seniorlæger

Indmeldelse

Velkommen iblandt os, de stadig friske og socialt aktive seniorer!

Vi arrangerer ca. 4 årlige arrangementer i foreningen og håber så mange af medlemmerne som muligt deltager.

 

Vor trofaste medlemsskare har i mange år talt knapt 100 tidligere kolleger fra alle specialer, men efterhånden foregår der jo – selv i vor aktive seniorkreds – en naturlig bortgang, hvorfor vi nu har både plads til - og behov for - nye ansigter i foreningen.

 

Hvem kan blive medlem?

Indmeldelse er muligt for 60+ år medlemmer af Lægeforeningen Hovedstaden i det tidligere Frederiksborg Amt. Man kan dog godt være medlem af Frederiksborg Seniorlæger, selvom man har meldt sig ud af Lægeforeningen.

Giv meget gerne denne information videre til kolleger, du kender, som har valgt at melde sig ud af Lægeforeningen.

 

Kontingent vedtages på generalforsamlingen, der afholdes hvert forår, og er på kr: 200,00 indtil næste generalforsamling i marts 2025.

 

Indmeldelse

Indmeldelse bedes sendt til mail@frederiksborgseniorlaeger.dk

 

Anfør venligst fulde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.