Frederiksborg Seniorlæger

Om foreningen


Seniorforum Frederiksborg blev dannet i 1998 som ”Seniorforum i Frederiksborg Amt” på initiativ af Bjarni Øvlisen, formand for Lægekredsforeningen i Frederiksborg Amt, med Lægekredsforeningen i Vejle Amt som forbillede. Læger over 60 år i området blev indkaldt til møde, og der viste sig, at være interesse for at oprette et forum for ”seniore” læger. På mødet blev ved afstemning blandt de fremmødte valgt en bestyrelse bestående af Henning Poulsen, Mogens Egeblad og Kirsten Schiøler. Seniorforum var en del af Lægekredsforeningen. Bestyrelsen og vedtægterne blev godkendt ved Lægekredsforeningens generalforsamling. Aktiviteterne blev annonceret i Lægekredsforeningens blad og blev fremlagt på Lægekredsforeningens generalforsamling. Der var ingen medlemsliste, intet kontingent, og som sekretærassistance var lægekredsforeningens sekretær Connie Petersen.

Men så blev amterne nedlagt...Foreningens navn er siden 2011 Frederiksborg Seniorlæger.


Medlemsmøder

Der afholdes normalt tre til fire medlemsmøder om året. Formålet med møderne er socialt samvær, arrangementer med fagligt og kulturelt indhold, efterfulgt af spisning. Der er ikke tale om politiske møder, som henvises til andre fora.

Invitation til møderne og andre meddelelser sendes som E-mail. De medlemmer, som ikke har E-mail, modtager meddelelserne pr. brev.


Sidste generalforsamling blev afholdt 5.marts 2019 i Trommen, Hørsholm  med følgende referat:  1. Velkomst.

           

Formanden Birte Østergaard bød velkommen til generalforsamling.


       2. Valg af dirigent.


Gitte Juel Henningsen blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.


       3. Formandens beretning.

                      

I løbet af det seneste år har vi afholdt 4 møder.

I februar var vi i Mærsktårnet på Panuminstituttet, hvor vi afholdt generalforsamling og fik et foredrag om Nutidens medicinstudium.

I maj havde vi en bustur til Roskilde, hvor programmet var lidt mere utraditionelt. Vi blev vist rundt på Slagteriskolen. Guiden, som havde været faglærer på skolen, holdt et levende foredrag om slagterifaget, sin egen karriere og betydningen af dyrevelfærd for kødets kvalitet. Vi spiste frokostbuffet i skolens konferencecenter, tillavet af eleverne.

Det næste mål var et besøg på Ragnarock, Museet for pop, rock og ungdomskultur med en engageret ung pige som guide. Et museum med kraftige virkemidler i udsmykningen ude og inde, spændende og avanceret, men delte vist vandene blandt os besøgende.

I september gik turen til Nordsjælland, først Nakkehoved fyr ved Gilleleje med foredrag og fremvisning af Fyrhistorisk museum, derefter frokost på Fyrkroen, og så kørte vi til Dronningmølle, til Rudolph Tegners museum, hvor vi fik en rundvisning ved museets direktør, som var en rigtig god fortæller.

Det sidste møde i 2018, i november, var på kunstmuseet Arken i Ishøj. Her så vi en særudstilling af 28 af Van Goghs værker. Vi fik en rundvisning og fortælling om Van Goghs liv. Efter frokosten i museets cafeteria kunne vi gå rundt i museets øvrige udstillinger.

Den 8. maj har vi planlagt en tur til Frederiksberg, hvor vi først skal besøge Carlsbergs Æresbolig og derefter spise frokost på restaurant Tramonto, som ligger på toppen af det nybyggede hotel Ottilia. I kort afstand herfra ligger Bakkehusmuseet, hvor vi til sidst hører om Kamma og Knud Rahbek, Guldalder og Oplysningstiden, og bliver vist rundt i stuerne.

Vi har desværre i 2018 mistet Birthe Frimodt-Møller, som var sekretær i bestyrelsen og havde været medlem af bestyrelsen siden 2014.

Vi er glade for at få forslag til ture og har indimellem fået nogle stykker. Vi drøfter dem i bestyrelsen, og nogle har vi gennemført. Jeg har set i en liste over mødeaktiviteten, at den går tilbage til 1998, og nogle gange tager vi de samme ture op igen efter en årrække.

Til sidst kan jeg nævne, at vi holder kontakt med de 3 øvrige seniorforeninger på Sjælland. Vi holder 2 årlige fællesmøder for at udveksle ideer og synspunkter.


Formandens beretning blev godkendt.


      4. Regnskabet for 2018 og fastsættelse af kontingent for næste år.

 

Regnskabet viste et overskud på kr: 6.296,00 noget mindre end sidste års regnskab.

Regnskabet var revideret uden bemærkninger og blev godkendt.

Der er 91 medlemmer af foreningen.

Kontigentet på kr: 200 for året 2019/2020 blev godkendt med sidste indbetalingsdag onsdag den 

1. maj 2019.


      5. Valg til bestyrelsen.


Jens Otte og Torben Wielandt blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består 2019/2020 således af:

Birte Østergaard

Ann-Marie Niordson-Grysgaard

Nils Köser

Peter Bernt Nielsen

Jens Otte

Torben Wielandt


         Valg af revisorer.


De nuværende revisorer Finn Gyntelberg og Ole Gamborg Nielsen modtog begge genvalg.


      6. Forslag fra bestyrelsen.


Forslaget vedrørende en vedtægtsændring blev ikke godkendt.

Derimod blev det foreslået, at der på mødeindkaldelsen til sidste møde før generalforsamlingen                mindes om, at forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen indsendes                            skriftligt til foreningens sekretær senest 4 uger før generalforsamlingen.


     7. Forslag fra medlemmerne.


Der var ingen forslag.


     8. Eventuelt.


Ann-Marie Niordson-Grysgaard takkede Annet Aasted for det arbejde, hun havde udført i sin tid i                bestyrelsen.
Bestyrelsen har d. 1. marts 2018 konstitueret sig som følger:


Formand:  Birte Østergaard

Kasserer:   Nils Köser

Medlem:    Ann-Marie Niordson-Grysgaard

Medlem:    Annet Aasted

Medlem:    Peter Bernt Nielsen, der fungerer som webmaster og sekretær

 

Bestyrelsen


Ann-Marie Niordson-Grysgaard (siden 2009)

Birte Østergaard (siden 2009)

Niels Köser (siden 2011)

Peter Bernt Nielsen (siden 2018)

Jens Otte ( siden  2019 )

Torben Wielandt ( siden 2019 )Sekretærhjælp

Foreningen får sekretariatsbistand fra Lægeforeningen Hovedstaden ved Sekretariatschef Flemming Hassing Larsen med sekretær Anne Birgitte Hansen, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø, tlf. 35 44 10 84. Mail: abh@dadl.dk 

 

Bestyrelsesmøder og fællesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes 4-6 gange årligt. Medlemsmøderne planlægges, der drøftes aktuelle emner vedrørende seniorforum, herunder fællesmøder med bestyrelserne for de øvrige sjællandske seniorgrupper samt en repræsentant for Skåne SÄL. Disse fællesmøder afholdes for tiden 2 gange årligt i henholdsvis København og Sorø.