Frederiksborg Seniorlæger

Om foreningen

Seniorforum Frederiksborg blev dannet i 1998 som ”Seniorforum i Frederiksborg Amt” på initiativ af Bjarni Øvlisen, formand for Lægekredsforeningen i Frederiksborg Amt, med Lægekredsforeningen i Vejle Amt som forbillede. Læger over 60 år i området blev indkaldt til møde, og der viste sig, at være interesse for at oprette et forum for ”seniore” læger. På mødet blev ved afstemning blandt de fremmødte valgt en bestyrelse bestående af Henning Poulsen, Mogens Egeblad og Kirsten Schiøler. Seniorforum var en del af Lægekredsforeningen. Bestyrelsen og vedtægterne blev godkendt ved Lægekredsforeningens generalforsamling. Aktiviteterne blev annonceret i Lægekredsforeningens blad og blev fremlagt på Lægekredsforeningens generalforsamling. Der var ingen medlemsliste, intet kontingent, og som sekretærassistance var lægekredsforeningens sekretær Connie Petersen.

Men så blev amterne nedlagt...Foreningens navn er siden 2011 Frederiksborg Seniorlæger.


Medlemsmøder

Der afholdes normalt tre til fire medlemsmøder om året. Formålet med møderne er socialt samvær, arrangementer med fagligt og kulturelt indhold, efterfulgt af spisning. Der er ikke tale om politiske møder, som henvises til andre fora.

Invitation til møderne og andre meddelelser sendes som E-mail. De medlemmer, som ikke har E-mail, modtager meddelelserne pr. brev.


SÄL. Foreningen samarbejder med vores svenske kolleger, og her er henvisningen til deres forenings hjemmeside:


https://slf.se/seniora-lakare/delforeningar/skane/

Sidste generalforsamling blev afholdt onsdag 11.marts 2020 kl 1400 i Trommen, Hørsholm  med følgende referat:
1. Velkomst.


Formanden Birte Østergaard bød velkommen til generalforsamlingen.


2. Valg af dirigent.


Gitte Juel Henningsen blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.


3. Formandens beretning.


Generalforsamlingen i marts 2019 blev afholdt i Trommen i forbindelse med et foredrag af Ida Rosenstand Klahn om udviklingen i sundhedsvæsnet i Nordsjælland, og specielt Hørsholm Sygehus’ historie.


I maj var vi på Frederiksberg, hvor vi mødtes udenfor Carlsberg Akademi, den gamle æresbolig, efter at have fundet parkeringsplads og vej gennem byggerod i Carlsbergbyen.

Vi blev vist rundt I dette fornemme hus, som var J.C.Jacobsens bolig og fyldt med kunstværker bl.a. af Thorvaldsen, og som senere har været beboet af fremragende videnskabsmænd og nu anvendes til konferencer og symposier.

Vi fandt ad krogede veje hen til hotel Ottilia, hvor vi spiste frokost i den italienske restaurant Tramonto.

Til sidst gik vi til Bakkehuset, som i 1800-tallet var ejet af Knud Lyhne Rabek sammen med hans kone Kamma Rabek. Det blev et centrum for kulturlivet i guldalderen i datidens København.


I september var vi på Kronborg og blev vist rundt bl.a. i Frederik d. 2.s kongelige gemakker, Slotskirken og Kasematterne, og bagefter spiste vi frokost på restaurant Kadetten, som er en social virksomhed, der skal skabe plads på arbejdsmarkedet til mennesker med særlige behov.


I november besøgte vi Dansk Farmacihistorisk Samling, som ligger i Hillerød på Pharmacon, som uddanner farmakonomer, tidligere apoteksassistenter. Her blev vi vist rundt af museets leder, som selv er farmakonom og havde stor viden om apoteksvæsnet gennem tiderne. Frokosten fik vi også på Pharmacon.


Planlagte møder


Onsdag den 13. maj har vi planlagt en bustur til Vordingborg. Her skal vi besøge Borgcentret og desuden psykiatrimuseet i Oringe, som ligger tæt på Vordingborg.

Onsdag den 23. september skal vi besøge Synagogen i Krystalgade i København. Her vil et medlem af menigheden vise rundt i synagogen og fortælle om jødisk liv og historie og den jødiske menighed i Danmark.4. Regnskab for 2019 og fastsættelse af kontingent for næste år.


Regnskabet viste et overskud på kr: 6.586.

Regnskabet var revideret uden bemærkninger.

Det blev bemærket, at kassebeholdningen på kr: 46.811,41 var alt for stor!


Regnskabet blev godkendt.


Til trods for at der ikke er udarbejdet et budget for 2020 blev det godkendt, at kontigentet blev fastsat til kr: 200.


5. Valg til bestyrelsen.


Birte Østergaard, Ann-Marie Niordson-Grysgaard og Peter Bernt Nielsen blev alle genvalgt.


6. Valg af revisorer.


De nuværende revisorer Finn Gyntelberg og Ole Gamborg Nielsen modtog begge genvalg.


7. Forslag fra bestyrelsen.


Formanden Birte Østergaard spurgte generalforsamlingen om der var stemning for at lave arrangementer med en væsentlig højere udgift, og om der var et maksimum?


Der var fra generalforsamlingen ingen svar på, hvor højt man ville være med til; men det blev kraftigt antydet, at kassebeholdningen var alt for stor, og at man kunne spise af denne! Det blev her bl.a. forslået at lave en       ” julefrokost”!


8. Forslag fra medlemmerne.


Der var ingen forslag.


9. Eventuelt.


Intet.16-03-2020. pbn.Bestyrelsen har konstitueret sig:


Formand:                           Birte Østergaard     

Næstformand                     Ann-Marie Niordson-Grysgaard

Kasserer                             Nils Köser

Assisterer webmaster        Jens Otte

Assisterer kasserer            Torben Wielandt

Webmaster og sekretær     Peter Bernt Nielsen
Persondataloven


Privatlivspolitik for Frederiksborg Seniorlæger 


For at overholde lovgivningen for god databehandlingsskik har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der oplyser, hvordan vi behandler personoplysninger.


Vi behandler udelukkende personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at kunne opfylde foreningens formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder om det.


Frederiksborg Seniorlæger er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktpersoner, som er: Peter Bernt Nielsen og Jens Juhl Otte.

Kontaktadresse: mail@frederiksborgseniorlaeger.dk


Vi behandler følgende oplysninger om medlemmerne: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.


Vi behandler dine oplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.


Formålet er at kunne sende indbydelser til foreningens arrangementer og at kunne administrere dit medlemskab af foreningen.


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser, som er


  • At håndtere dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter

  • At du kan betale kontingent

  • At vi kan afholde sociale arrangementer

  • At vi kan vise situationsbilleder fra arrangement i foreningen

Samtykke. Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet grundlag end dit samtykke. Vi indhenter kun dit samtykke, hvis det i sjældne tilfælde skulle blive nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.


Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give dit samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage.


Du har iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:


- Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.


- Du har ret til at få indsigt i disse oplysninger.


- Du har ret til at få oplysninger om dig berigtiget eller slettet


Du kan klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandlingen af dine personoplysninger.


Oktober 2020    
Bestyrelsen


Ann-Marie Niordson-Grysgaard (siden 2009)

Birte Østergaard (siden 2009)

Niels Köser (siden 2011)

Peter Bernt Nielsen (siden 2018)

Jens Otte ( siden  2019 )

Torben Wielandt ( siden 2019 ) 

Bestyrelsesmøder og fællesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes 4-6 gange årligt. Medlemsmøderne planlægges, der drøftes aktuelle emner vedrørende seniorforum, herunder fællesmøder med bestyrelserne for de øvrige sjællandske seniorgrupper samt en repræsentant for Skåne SÄL. Disse fællesmøder afholdes for tiden 2 gange årligt i henholdsvis København og Sorø.