Frederiksborg Seniorlæger

Velkommen til Frederiksborg Seniorlæger

På generalforsamlingen den 1. marts 2023 på Nordisk Konferencecenter blev

kontingentet for 2023 fastsat til


kr: 200,00


Beløbet indsættes på foreningens konto


5382 –0242937


I feltet ” tekst til modtager ” anføres navnet/navnene på den/de personer der betales kontingent for.


Af hensyn til udarbejdelse af nye medlemslister bedes kontingentet indbetalt inden

mandag den 20 marts 2023.


Næste møde:Onsdag den 24. maj:


Omvisning på Christiansborg Slot og frokost i restaurant Tårnet.I september måned arbejdes der på et besøg på Arbejdermuseet.


        


Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til nye arrangementer, bare send                            forslagene til vores email.

                                                 
Foreningen har ikke mange medlemmer, og kendskabet til foreningen er meget ringe, så vi håber på lidt hjælp fra dig til at sprede kendskabet til foreningen til dine kontakter.    

 

Sidst opdateret: 4. marts 2023
 

 

Spørgsmål til  foreningen eller kommende arrangementer? skriv til  mail@frederiksborgseniorlaeger.dk

 

 

Hvis du gerne vil være medlem gå da til siden indmeldelse hvor du finder al relevant information, samt kontakt.