Frederiksborg Seniorlæger

Velkommen til Frederiksborg Seniorlæger

Sidst opdateret: 8 november 2023
 

 
Næste møde:


Onsdag den 13 marts 2024 afholdes næste møde i Nordisk Konferencecenter i Allerød.


Mødet indledes med et spændende foredrag om " var det ondskab ".


Herefter er der frokost i restauranten afsluttende med kaffe og kage, hvorefter vi går til generalforsamlingen.


Invitationen udsendes til medlemmerne i februar måned.


Ifølge vedtægterne skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være fremsendt senest fire uger før generalforsamlingen. Benyt foreningens mail-adresse.

Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til nye arrangementer, bare send                            forslagene til vores email.

                                                 
Foreningen har ikke mange medlemmer, og kendskabet til foreningen er meget ringe, så vi håber på lidt hjælp fra dig til at sprede kendskabet til foreningen til dine kontakter.    

 

Spørgsmål til  foreningen eller kommende arrangementer? skriv til  mail@frederiksborgseniorlaeger.dk

 

 

Hvis du gerne vil være medlem gå da til siden indmeldelse hvor du finder al relevant information, samt kontakt.