Velkommen til Frederiksborg Seniorlæger

Frederiksborg Seniorlæger

Næste møde

 

Onsdag den 17. maj 2017 kl. 11.00

 

Sted: Jægerspris Slot, Slotsgården 20, 3630 Jægerspris.

Vi mødes i Slotsgården.

Slottet var fra Christian IV´s tid kongernes jagtslot. Kong Frederik VII erhvervede Jægerspris Slot i 1854 som privatbolig for kongen, og efter hans død i 1863 blev det enkesæde for hans hustru, grevinde Louise Danner.

I 1866åbnede grevinde Danner slottet for publikum, da hun ønskede, at stuerne skulle stå som evigt minde for den folkekære konge.

Mindelunden i parken og skoven udgør et nationalt kulturhistorisk monument.

 

Program: Vi mødes ved indgangen til museet.

11.00-11.55 Omvisning i mindestuerne.

12.15-13.15 Omvisning i parken.

13.15-ca. 13.45 Kørsel til Gerlev Kro, Bygaden 4, Gerlev, 3630 Jægerspris. (Kørsel 6-8 km). Vi opfordrer deltagere med bil til at tilbyde transport til de deltagere, som ikke er i egen bil.

Kl. 13.45 Frokost på Gerlev Kro. Vi får serveret varm ret og dessert med 1 glas øl, vin eller vand samt kaffe/te. Ønskes yderligere drikkevarer, betaler man direkte til personalet.

 

Pris: 300 kr. for medlemmer, 375 kr. for ikke-medlemmer. Svenske deltagere betaler 375 kr. kontant på mødet. Betaling gælder samtidig som tilmelding til mødet. Husk derfor at anføre alle deltageres navne ved indbetalingen.

Betaling på netbank til konto 5382-0242937 senest mandag den 8. maj.

Af hensyn til bestilling af omvisere og frokost kan senere tilmelding ikke modtages.

Såfremt man ikke har adgang til netbank, kan man betale kontant på mødet. I så tilfælde skal tilmelding ske til Birte Østergaard på telefon 2068 4586.

 

Praktisk information.

Egen bil: P-plads nær slottet på modsat side af vejen.

Offentlig transport: Tag S-tog eller bus til Frederikssund. Fra Frederikssund St. afgår bus 316 mod Kulhuse Barakvejen kl. 10.32 med ankomst til Jægerspris Slot (Kulhusvej) kl. 10.47.

 

Praktisk fodtøj anbefales til vandring i parken.

 

Næste møde:

20. september 2017 Rundvisning i Kastellet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

'

 

 

 

 
 
 

Kom i kontakt med os ved at skrive til mailadressen mail@frederiksborgseniorlaeger.dk eller ved at udfylde formen nedenfor